Trường trung học Canada

du học thpt canada

Sau khi hoàn thành THPT Canada thì các em có nhiều tuỳ chọn khác nhau, có thể vào học ở các trường Dạy Nghề, trường Cao Đẳng hoặc các trường Đại Học. Hầu hết các trường trung học phổ thông Canada điều có chương trình giáo dục định hướng nghề nghiệp ngay từ đầu năm […]

03/03/2020 Quản Trị

Xem thêm →
du hoc thpt canada

Du học trung học Canada Francis Libermann Catholic High School, đây là một trường công giáo thuộc hội đồng giáo dục Toronto District School Board, cung cấp chương trình giáo dục từ lớp 9-12 cho sinh viên bản địa và quốc tế. Toạ lạc tại Scarborough, đây là một quận của thành phố Toronto, bang […]

25/02/2020 Quản Trị

Xem thêm →
du hoc trung hoc canada

Du học trung học Canada Native Learning Centre, trường cung cấp chương trình trung học từ lớp 9-12 và thuộc hệ thống Toronto District School Board. Trường toạ lạc tại thành phố Toronto bang Ontario, đây là một thành phố đa văn hoá, an toàn và phát triển bậc nhất khu vực Bắc Mỹ, nơi […]

21/02/2020 Quản Trị

Xem thêm →

Du học trung học Canada St Martin De Porres High School, đây là trường trung học công giáo La Mã dành cho các em sinh viên từ lớp 9-12 học bằng chương trình tiếng Pháp, và trường thuộc hệ thống Calgary Catholic School District. Trường nằm ở Airdrie, khu vực phía bắc của thành phố […]

19/02/2020 Quản Trị

Xem thêm →