tư vấn du học canada

du hoc trung hoc canada

Du học trung học Canada Dr EP Scarlett High School, trường cung cấp chương trình trung học từ lớp 10-12 và thuộc khu học Calgary Board of Education, trường toạ lạc tại Canyon Meadows, nó là một khu đô thị nằm ở phía tây nam của thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta, Canada. Calgary nổi […]

10/02/2020 Quản Trị

Xem thêm →
du hoc trung hoc canada

Du Hoc Trung Hoc Canada Austin O’Brien High School, trường nhận sinh viên từ lớp 10 -12 và nó thuộc hệ thống Edmonton Catholic Schools, trường cung cấp một nền tảng giáo dục vững chắc, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực học thuật, thể thao, nghệ thuật, và công nghệ…Toạ lạc tại thành […]

17/01/2020 Quản Trị

Xem thêm →
du học trung hoc Canada

Du học trung học Canada Seaquam Secondary School, trường nằm ở Sunshine Woods ở thành phố Delta, tỉnh bang British Columbia, Canada, trường cung cấp chương trình trung học từ lớp 9-12 và được quản lý bởi khu học Delta School District. Các tiện ích ở khu vực này có đây đủ như: chợ siêu […]

13/01/2020 Quản Trị

Xem thêm →

Du học trung học Canada Sands Secondary school, trường thuộc hệ thống Delta School District và cung cấp chương trình trung học từ lớp 9-12 cho sinh viên bản địa và quốc tế. Trường nằm ở thành phố Delta, thuộc tỉnh bang British Columbia, Canada, Delta mang đến môi trường sống an toàn chất lượng […]

09/01/2020 Quản Trị

Xem thêm →